0908 001 600

Bầu ươm ROPOT ( dài 5m tới )

40.500 160.000 

Tên sản phẩm Bầu ươm dưỡng cây ROPOT
Mô tả sản phẩm 
Độ dày 0.7mm
Chiều cao 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm
Chiều dài số lượng 1 tương ứng với bầu ươm dài 5m tới
Chất liệu nhựa PVC
Thời gian sử dụng từ 3 đến 5 năm
Xóa