Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Vinacell.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này.

Không tiếp tục sử dụng trang web của Vinacell nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty.

“Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến
đến Công ty chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi hoặc Khách hàng hoặc chính chúng ta. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức trong một khoảng thời gian cố định hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan về việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, theo và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam

Cookie

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Khi sử dụng trang web của Vinacell, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của Vinacell.

Hầu hết các trang web tương tác hiện đại ngày nay sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin người dùng cho mỗi lần truy cập.

Cookies được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập.

Một số đối tác liên kết / quảng cáo cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Vinacell và / hoặc đó là người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Vinacell.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem và / hoặc in các trang từ https://vinacell.com/ cho chủ đề sử dụng cá nhân của bạn theo các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 1. Tái xuất bản tài liệu từ https://vinacell.com/
 2. Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ https://vinacell.com/
 3. Sao chép, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ https://vinacell.com/

Phân phối lại nội dung từ Vinacell (trừ khi nội dung được tạo riêng để phân phối lại).

Nhận xét của người dùng

 1. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây.
 2. Một số phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến, thông tin, tài liệu và dữ liệu (‘Nhận xét’) trong các khu vực của trang web. Vinacell không sàng lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Nhận xét trước khi xuất hiện trên trang web và Nhận xét không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến ​​của Vinacell, các đại lý hoặc chi nhánh của nó. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm hoặc ý kiến ​​như vậy.

 3. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép Vinacell không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về các Nhận xét hoặc cho bất kỳ chi phí tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và hoặc bị ảnh hưởng do việc sử dụng và / hoặc đăng và / hoặc xuất hiện các Nhận xét về việc này trang web.
 4. Vinacell có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét mà họ cho là
  theo quyết định tuyệt đối của mình là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.
 5. Bạn bảo đảm và đại diện rằng:
  1. Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
  2. Nhận xét không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền,
   bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật hoặc tài liệu xâm phạm quyền riêng tư
  4. Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.
 6. Bạn cấp cho Vinacell giấy phép không miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép,
  chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện truyền thông.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

 1. Các tổ chức sau có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:
   các cơ quan

  1. Chính phủ;
  2. Công cụ tìm kiếm;
  3. Tổ chức tin tức;
  4. Nhà phân phối thư mục trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong thư mục có thể liên kết đến trang web của chúng tôi trong cùng theo cách họ liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
  5. Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ mời các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện, và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.


   1. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác quá lâu như liên kết: (a) không gây hiểu lầm; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc sự chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình; và (c) phù hợp với bối cảnh của liên kết trang web của Đảng.
   2. Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận theo quyết định riêng của chúng tôi về các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:
    1. Các nguồn thông tin kinh doanh và / hoặc người tiêu dùng thường được biết đến như Phòng thương mại, Hoa Kỳ
     Hiệp hội ô tô, Akv và Liên minh người tiêu dùng;
    2. dot.com các trang cộng đồng;
    3. các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web từ thiện,
    4. nhà phân phối thư mục trực tuyến;
    5. cổng internet;
    6. công ty kế toán, luật và tư vấn có khách hàng chính là doanh nghiệp; và
    7. tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

   Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không phản ánh không thuận lợi cho chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh nghi ngờ, chẳng hạn như cơ hội làm việc tại nhà, sẽ không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không đạt yêu cầu với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị liên quan đến siêu liên kết vượt xa sự vắng mặt của ; và (d) nơi liên kết là trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong một bản tin hoặc sản phẩm tương tự tiếp tục sứ mệnh của tổ chức.

   Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và sản phẩm hoặc dịch vụ; và (c) phù hợp với bối cảnh của bên liên kết
   trang web.

   Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến info@vinacell.com .
   Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên lạc (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc e-mail địa chỉ) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Cho phép 2-3 tuần để trả lời.

   Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

   1. Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
   2. Bằng cách sử dụng trình định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết đến; hoặc
   3. Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web hoặc tài liệu của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

   Không được sử dụng logo của Vinacell hoặc tác phẩm nghệ thuật khác sẽ được phép liên kết mà không có giấy phép nhãn hiệu thỏa thuận.

   Iframes

   Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không thể tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc
   sử dụng các kỹ thuật khác thay đổi theo bất kỳ cách nào để trình bày trực quan hoặc xuất hiện trang web của chúng tôi.

   Bảo lưu quyền

   Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào liên kết đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu đó. Chúng tôi cũng
   bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục để liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

   Xóa liên kết khỏi trang web của chúng tôi

   Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc phản hồi
   trực tiếp với bạn.

   Trong khi chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ của nó hoặc chính xác; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

   Trách nhiệm nội dung

   Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn.
   Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết có thể xuất hiện trên bất kỳ trang trên trang web của bạn hoặc trong bất kỳ bối cảnh nào chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là
   bôi nhọ, tục tĩu hoặc hình sự, hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc
   vi phạm khác, bất kỳ quyền của bên thứ ba.

   Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

   Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các đại diện, bảo hành và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc việc sử dụng kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có gì trong từ chối trách nhiệm này sẽ:

   1. giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;
   2. giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc gian lận;
   3. giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc
   4. loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

   Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a)
   phải tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các khoản nợ phát sinh theo từ chối trách nhiệm hoặc
   liên quan đến vấn đề từ chối trách nhiệm này, bao gồm các khoản nợ phát sinh trong hợp đồng, trong tra tấn
   (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ pháp lý.

   Trong phạm vi trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí,
   chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

   Thông tin liên hệ

   Trang Điều khoản và điều kiện này được bảo trợ tại termsandconditionstemplate.com.
   Nếu bạn có mọi thắc mắc liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

   [vc_row full_height=”yes” equal_height=”yes” content_placement=”middle” fullwidth=”true”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

   Điều Khoản Sử Dụng Website

   Xin chào bạn đến với vinacell.com của Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp TL. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang web mà không cần thông báo cho bạn.

   Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng website này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây:

    

   Trách Nhiệm

    

   1. Khi truy cập vào website bạn phải cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.
   2. Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.
   3. Bạn cũng hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xãy ra cho việc bạn truy cập website, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của bạn, hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus; hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kì các lỗi nào khác…
   4. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của URL mà các thông tin này là một phần trong việc tham gia trang web của chúng tôi và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.

    

   Nội Quy Website

    

   Vinacell.com lựa chọn kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn tin cậy để cung cấp cho bạn đúng như bản thân sự việc nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất, chính xác và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng tôi cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web.

    

   Quyền Sở Hữu

    

   Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

   Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

   Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi.

   Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập website.

    

   Sử Dụng Nội Dung

    

   Việc bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều sau đây:

   • Chúng tôi không buộc phải xem những thông tin này là thông tin mật và không có trách nhiệm lưu trữ chúng.
   • Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng thông tin này.
   • Cho dù chúng tôi vô tình áp dụng một ý tưởng gần giống hay tương tự một phần hay toàn bộ, với ý tưởng của bạn, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho những sự việc như vậy.
   • Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ, chương trình khuyến mãi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.
   • Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến trang web sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.
   • Chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm việc không tiết lộ hoặc gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Không có dữ liệu nào truyền trên internet được bảo mật an toàn 100% nên bạn tự chịu rủi ro này.

    

   Tải Dữ Liệu

    

   Bạn chỉ có quyền sử dụng (cho công tác nghiên cứu, học tập hoặc giảng dạy) chứ không có quyền sở hữu những phần mềm và dữ liệu đã tải từ trang web của chúng tôi cũng như không được phép bán, phân phối lại hay bẻ khóa phần mềm.

   Trong trường hợp bạn muốn sử dụng vì mục đích thương mại thì phải được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

    

   Hạn Chế

    

   1. Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức các thông tin có tính:
    Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
   2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
   3. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
   4. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
   5. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
   6. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
   7. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
   8. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

    

   Liên Kết Website Khác

    

   Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác thuộc Nhà Cung Cấp TL

   Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó.

   Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web không thuộc Vinacell hoặc tới một sản phẩm hoặc thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này…..

    

   Chân thành cám ơn !

    


   [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]